Yhteys­tie­dot

Hele­na Huttunen

050 555 1181
helena.katriina@hotmail.fi

Par­tu­ri-kam­paa­mo Pohjois-Haagassa

SAX­SA­RIT pal­ve­lee sinua ilol­la ja ammat­ti­tai­dol­la Pohjois-Haagassa.

Meil­tä saat kaik­ki perin­tei­set ja tren­dik­käät hiusa­lan työt mie­hil­le, nai­sil­le ja lapsille.

Olem­me avoin­na arki­sin 9-18 Lau­an­tai­sin ja mui­na aikoi­na pal­ve­lem­me sopi­muk­sen mukaan.

Varaa aika­si nume­ros­ta 050-555 1181 (Hele­na Hut­tu­nen), tai nyt myös netistä!

LÄM­PI­MÄS­TI TERVETULOA!

T. Hele­na

Osoi­te

Huo­vi­tie 3
00400 Helsinki,
Linnanleirinaukio

Viih­tyi­sä liik­keem­me sijait­see Lin­na­lei­ri­nau­kiol­la Huo­vi­tie 3:ssa Haa­gan ter­veys­a­se­maa vastapäätä.
Liik­keen ympä­ris­tös­sä on run­saas­ti parkkipaikkoja.

Jou­ko-Lin­jan bus­sit J31 ja J32 pysäh­ty­vät Sax­Sa­rei­den edes­sä. Bus­sit 40, 43, 52, 56 ja 63 lii­ken­nöi­vät 200m päähän.
Huo­pa­lah­den juna-ase­mal­ta 1.2km.
Lisä­tie­to­ja bus­si­lin­jois­ta löy­dät HSL:n sivuil­ta.

Ota yhteyt­tä